20 Dân Biểu, Thượng Nghị Sỹ Mỹ kêu gọi Facebook và Google BẤT TUÂN Luật An Ninh Mạng Việt Nam

Phỏng vấn cô Angelina Trang Huỳnh (Việt Tân) và cô Margaux Ewen (Phóng Viên Không Biên Giới – RSF) về nỗ lực vận động các Dân Biểu, Thượng Nghị Sỹ Mỹ lên tiếng về Luật An Ninh Mạng

You may also like...