23 tổ chức nhân quyền kêu gọi dùng Magnitsky trừng phạt CSVN

HOA KỲ (CTM Media) – Ngày 12 Tháng 9, 2017 vừa qua, 23 tổ chức vận động nhân quyền trên thế giới đã gửi cho Bộ Ngoại Giao và Bộ Tài Chánh Hoa Kỳ lời kêu gọi kèm với một tập tài liệu bao gồm những dữ kiện điều tra liên hệ tới những vi […]

Bài 23 tổ chức nhân quyền kêu gọi dùng Magnitsky trừng phạt CSVN đến từ Chân Trời Mới Media. Xin hãy ghi danh với Chân Trời Mới Media để nhận bài trong hộp thư hàng ngày.

You may also like...