3 chiêu thức kiểm duyệt Internet của Trung Quốc

Vi Yên- Luật Khoa tạp chí|

Năm 2006, nhà hoạt động Trung Quốc Lưu Hiểu Ba đã viết rằng “Internet là món quà của Đức Chúa Trời ban cho Trung Quốc”. Lưu ca ngợi triển vọng cho nhân quyền của Internet, rằng nó sẽ mở ra một diễn đàn xã hội dân sự đa dạng và thúc đẩy trách nhiệm giải trình của chính phủ.

Cái nhìn lạc quan của ông không phải là không có căn cứ.

Xin bạn xem tiếp bài 3 chiêu thức kiểm duyệt Internet của Trung Quốc tại Chân Trời Mới Media.

You may also like...