Ai chạy? Chạy ai?

Đỗ Đăng Liêu

Ông Nguyễn Phú Trọng nói “Có hay không chạy chức chạy quyền, ai chạy – chạy ai phải làm rõ, vì cái này vẫn nhức nhối lắm, có nhiều thứ chạy lắm”.

“Có chạy hay không?”. Ông Trọng hỏi cũng bằng thừa vì cả thế giới đã biết và ông Trọng là người biết rõ nhất.

“Ai chạy và chạy ai?”. Điều này ông Trọng cũng biết rất rõ luôn.

“Biết rồi thì làm gì?”. Cái này thì ông Trọng rất lúng túng.

Cả đời là đảng viên, cuối cùng leo tới chức cao nhất là Tổng Bí Thư, ông Trọng biết rõ hơn ai hết ai tham nhũng và tham nhũng cỡ nào, và biết rõ “ai chạy”, “chạy ai” và “chạy cái gì”. Biết rất rõ nên mới nói là “có nhiều thứ chạy lắm”.

Đã biết căn bệnh, đã biết nguyên do, sao không trị mà lại than “vẫn nhức nhối lắm”?

Tại sao nhức nhối? Tại sao khó?

Ông Nguyễn Sinh Hùng, khi còn là Phó Thủ Tướng, đã nói: “Sai thì phải sửa, làm 10 việc tốt cũng có thể có một việc sai. Nếu cách chức hết thì lấy ai làm việc.” Cho nên cán bộ được thế cứ thoải mái tha hồ làm sai, tha hồ tham nhũng. Và “càng sai càng sửa, càng sửa càng sai!”, bầy sâu thoải mái sinh sôi nẩy nở và đó là môi trường tốt để tha hồ phát triển.

Trương Tấn Sang, khi còn là Chủ Tịch Nước đã ngửa mặt lên trời than rằng “Trước kia chỉ có một con sâu làm rầu nồi canh. Nay thì nhiều con sâu lắm! … cả một bầy sâu, tất cả là sâu hết. …Một con sâu đã nguy hiểm rồi. Một bầy sâu là chết cái đất nước này!”

Muốn “tham nhũng” hay “tham ô” thì phải có quyền. Mà chỉ cán bộ mới có quyền, nên chỉ cán bộ mới tham nhũng. “Bầy sâu” đây là “bầy sâu đảng viên cán bộ cộng sản”.

Trở lại cái “khó” của ông Trọng.

Đã biết người biết tội thì cứ theo tội mà xử, sao lại khó? Mà lại còn “khó hơn chống ngoại xâm” (lời ông Trọng)!

Ấy là bởi vì đánh tham nhũng là “ta đánh vào ta” (vẫn lời ông Trọng)

“Ta” ở đây vừa là “Đảng ta” vừa là “chính ta” là “chính ông Trọng”.

Có ai ngớ ngẩn tin rằng cán bộ Trọng, cả đời trong Đảng, leo từ dưới leo lên, qua bao nhiêu tầng trong “bầy sâu nhung nhúc tham nhũng”, leo lên tới đỉnh, lại không từng “chấm mút” hay “nhúng chàm” hay không?

Nếu ông Trọng thực sự không nhúng chàm và không cùng đàn em chấm mút, thì ông Trọng đã bị cỗ xe quan liêu của Đảng nghiền nát từ lâu.

Cho nên, ông Trọng há miệng thì bị mắc quai! Cục xương nó nằm ngay đó!

Bấy lâu nay, bầy sâu to béo cùng che chở cho nhau để đục khoét. Có giành ăn thì cũng “chín bỏ làm mười” để cùng sinh tồn. Nay thức ăn cạn, phải giành giựt, phải thanh toán lẫn nhau.

Bầy sâu gian ác đó, con nọ nắm tẩy con kia. Lật tẩy nó thì lòi ra tẩy mình. Bởi thế, phải vừa tố vừa bịt miệng.

Còn sâu phe ta thì… kệ, dù có ăn tợn ăn bẩn cách mấy cũng “kệ”.

Chống tham nhũng cái gì? Thực chất chỉ là bầy sâu giành ăn, con đang nắm quyền giết con thất thế, để rồi chẳng bao lâu nữa lại tới phiên mình!

Nói cách khác, nạn tham ô đang khiến người dân phẫn nộ cùng cực nên ông Trọng mới bày trò “giơ cao đánh sẽ” một vài con chốt thí để chứng tỏ đảng chống tham nhũng hết lòng; nhưng sau đó mọi tình huống vẫn trở lại như cũ vì bắt nhốt hết lấy ai bảo vệ lãnh đạo.

Khi người dân đứng dậy thì sâu có “chạy đàng trời!”

You may also like...