Ai tổ chức chiến dịch ‘giải cứu Đinh La Thăng?’

Phạm Chí Dũng – Người Việt|

Phiên tòa đầu tiên xử cựu ủy viên bộ chính trị nhưng vẫn còn là ủy viên trung ương Đinh La Thăng vừa khép lại trong Tháng Giêng, 2018 với bản án 13 năm tù dành cho ông Thăng, nhưng những gì đã, đang và sẽ xảy ra xung quanh vụ án của nhân vật này có lẽ còn khá lâu nữa mới thật sự chấm dứt.

Xin bạn xem tiếp bài Ai tổ chức chiến dịch ‘giải cứu Đinh La Thăng?’ tại Chân Trời Mới Media.

You may also like...