Ân Xá Quốc Tế: Hà Văn Nam là Tù Nhân Lương Tâm

Tù nhân lương tâm là những người bị đi tù chỉ vì thực thi một cách ôn hoà các quyền của con người, các quyền công dân để không chỉ bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình mà còn bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người khác, cho cộng đồng, cho xã hội.

Nếu video này đã mang đến cho bạn thông tin hay, cần thiết, các bạn đừng quên bấm “Like”, “Favorite” và “Share” với những người bạn. Youtube Việt Tân cung cấp thông tin đa dạng, trung thực cùng với bình luận, quan điểm giúp bạn nhìn rõ hơn những vấn đề trong đời sống, xã hội kinh tế, chính trị của Việt Nam.
Hãy cho mọi người biết bạn suy nghĩ gì về vấn đề này.

SUBCRIRE (ĐĂNG KÝ) vào Youtube Việt Tân
https://www.facebook.com/viettan/
https://viettan.org/

Việt Tân là tập hợp của những con dân Việt từ mọi miền đất nước và khắp năm châu cùng khát vọng dân chủ hóa và canh tân đất nước.

The mission of Viet Tan is to overcome dictatorship, build the foundation for a sustainable democracy, and demand justice and human rights for the Vietnamese people through a nonviolent struggle based on civic participation

Liên lạc | contact: media@viettan.org

You may also like...