Bộ trưởng TN&MT kêu gọi quốc hội ngăn phát triển kinh tế xâm hại môi trường

Những vụ cá chết hàng loạt gần đây trên các hồ ở Hà Nội, nhất là trên Hồ Tây, đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự ‘không thể chịu đựng hơn được nữa’

You may also like...