Bão Maria đang đến gần Đài Loan, Thủ tướng Lại Thanh Đức chỉ thị phải sơ tán dự phòng triệt để.

Bão Maria đang tiến đến gần Đài Loan . Sáng ngày 10/7 Thủ tướng Lại Thanh Đức đi thị sát Trung tâm ứng biến bão phòng chống thiệt hại, lắng nghe báo cáo về diễn biến mới nhất của cơn bão và công tác chuẩn bị cuả các đơn vị hữu quan.
 
Thủ tướng Lại Thanh Đức cho biết, bão Maria là cơn bão đầu tiên trong năm nay sẽ tràn vào Đài Loan, căn cứ theo dự đoán của cục Khí tượng, bão sẽ mang đến mưa to và gió lớn cho vùng bắc bộ, đông bắc bộ và trung bộ Đài Loan. Ông chỉ thị cho Trung tâm phòng chống bão Trung ương phải thông báo cho các chính quyền địa phương cùng dân chúng đề cao cảnh giác, tăng cường phòng bị. Nếu như địa phương cần trợ giúp, trung ương nên chủ động liên lạc, cung cấp trợ giúp cần thiết; ông cũng yêu cầu bộ quốc phòng trong tư thế sẵn sàng đợi lệnh, khi cần thiết thì chi viện cho chính quyền địa phương giải quyết tại nạn do cơn bão gây ra.
 
Tổng thống Thái Anh Văn cũng yêu cầu Trung tâm ứng biến bão phòng chống thiệt hại nên giữ liên lạc chặt chẽ với các chính quyền địa phương, kịp thời cung cấp thông tin, đặc biệt nhờ quân đội trợ giúp sơ tán dân chúng.
 
Tố Kim

You may also like...