Báo cáo quốc phòng 2019: Xu hướng chiến lược quân sự Trung Quốc là chủ động áp chế

Ngày 11/9, Bộ Quốc phòng đã công bố “Báo cáo quốc phòng Trung Hoa Dân Quốc 2019”, ngoài nhấn mạnh thành quả xây dựng quân đội của Đài Loan, trong báo cáo cũng tiết lộ ……more

You may also like...