Bão Irma gây nhiều thiệt hại cho nông nghiệp Florida

Các chủ trại trái cây và các cơ quan nông nghiệp tại Florida bắt đầu xem xét các thiệt hại do bão Irma gây ra cho sản phẩm nông nghiệp như cam, đường mía và rau quả, với nhận định chung là mức thiệt hại vô cùng lớn.Trong tình trạng mất điện và liên lạc vẫn còn khó khăn ở phần lớn Florida, các giới chức tiểu bang hôm Thứ Ba nói rằng sẽ mất mấy tuần lễ để có đầy đủ chi tiết về mức độ thiệt hại.

Người Việt TV (c) 2017 – http://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com

You may also like...