BÌNH LUẬN SBTN: Ai sẽ thua bầu cử ngày mai?

Có cử tri không thể bỏ phiếu cho người này vì tin TNS John McCain là anh hùng hay không bỏ cho người kia vì Bill Clinton lem nhem tình ái. Hillary phải ngồi tù vì vụ email hay Donald phải bị sở thuế lục tung lại hồ sơ cũ. Ai mạnh hơn giữa người chống Nga trên lý thuyết hay người đòi bắt tay và ca ngợi Putin có tầm cỡ. Người không dùng chữ Hồi giáo khủng bố cực đoan sẽ đánh ISIS yếu hay mạnh hơn người cấm cửa Hồi giáo vào nước Mỹ. Ai sẽ có tư cách hơn giữa người bị tố nói láo chối tội email hay người nói lời dâm tục khinh thường phụ nữ. Người thì tin FBI chính trực người thì kết án FBI phe đảng. Sau ngày mai, những bất đồng dù khác biệt đến đâu cũng đều gác lại và cuộc sống vẫn đi tới tương lai.

Mời quý vị ghé thăm trang nhà của SBTN tại địa chỉ: WWW.SBTN.TV

Để xem trọn các chương trình của SBTN, xin hãy liên lạc với DirectTV hoặc các hãng cable địa phương của quý vị.
To watch the full programs of SBTN, please contact DirectTV or your local cable providers.

You may also like...