BÌNH LUẬN SBTN: Toàn Cầu Hoá chấm dứt trong garage

Chiến thắng của Donald Trump trong cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc sau sự kiện Brexit, được các nhà kinh tế tranh luận với nghi vấn: Phải chăng xu thế Toàn Cầu Hóa bắt đầu chấm dứt? Qui luật muôn đời của thị trường là khách hàng luôn đòi hỏi hàng tốt và giá rẻ, Cho nên, các nhà sản xuất muốn tồn tại và phát triển, phải đáp ứng nhu cầu cốt lõi đó. Giải pháp duy nhất là tìm cách hạ giá thành sản phẩm. Chi phí lớn nhất trong phương trình sản xuất là giá nhân công. Lời giải đơn giản cho chi phí nhân công là sản xuất tại các nước có giá lao động thấp.

Mời quý vị ghé thăm trang nhà của SBTN tại địa chỉ: WWW.SBTN.TV

Để xem trọn các chương trình của SBTN, xin hãy liên lạc với DirectTV hoặc các hãng cable địa phương của quý vị.
To watch the full programs of SBTN, please contact DirectTV or your local cable providers.

You may also like...