Bộ Ngoại giao hy vọng các nước xử lý việc nhập khẩu thực phẩm của Nhật theo qui định quốc tế.

Ngày 3/4 bà Trương Thục Linh – bí thư trưởng Hiệp hội quan hệ Đài – Nhật cho biết, việc các quốc gia cấm hay mở cửa cho nhập thực phẩm của Nhật Bản đã trở thành trào lưu, đứng trên lập trường của Bộ Ngoại giao thì ta nên bảo đảm an toàn thực phẩm và căn cứ theo khoa học cũng như qui định tự do thương mại của Quốc tế để quyết định xem có nên nhập thực phẩm từ Nhật Bản hay không.
 
“ Đài Loan cũng là một thành viên của tổ chức Thương mại Thế giới và chúng ta cũng đang tích cực hy vọng có thể gia nhập CPTPP hay RCEP , cho nên trên căn bản chúng tôi cho rằng việc xử lý vấn đề thương mại quốc tế song phương hay nhiều bên thì ta nên làm sao cho phù hợp với qui định của tự do thương mại quốc tế.” Bà Trương Thục Linh nói.
 
Còn về tranh chấp khu vực đánh cá giữa Đài Loan và Nhật Bản, bà Trương Thục Linh hy vọng chính phủ Đài Loan nhất định phải can thiệp để đảm bảo lợi ích cho ngư dân Đài Loan.
 
Gần đây có tin cho thấy người dân Đài Loan mang vàng nhập lậu vào Nhật Bản, bà Trương Thục Linh cho biết, từ ngày 1/4 Nhật Bản bắt đầu áp dụng luật mới sẽ phạt nặng những người buôn lậu, do đó kêu gọi mọi người khi sang Nhật nên giữ đúng qui định nước sở tại nhằm tránh mang họa vào thân.
 
 Tố Kim

You may also like...