Bộ trưởng Ngoại giao Ngô Chiêu Nhiếp: tăng cường hoạt động thương mại bằng công tác ngoại giao

Để thiết thực kế hoạch “tăng cường thương mại bằng công tác ngoại giao” một trong những mục tiêu ưu tiên của tân Bộ trưởng Ngoại giao Ngô Chiêu Nhiếp, ngày 13/4 Bộ ngoại giao cho tổ chức Hội thảo mang chủ đề:” Cơ hội và thử thách thương mại hiện tại của Đài Loan”, Bộ trưởng Ngoại giao Ngô Chiêu Nhiếp đã có mặt tham dự.
 
Bộ trưởng Ngoại giao Ngô Chiêu Nhiếp phát biểu cho biết, công tác ngoại giao Đài Loan đối mặt với nhiều thử thách hơn so với các nước khác, chính vì thế nên tập trung sức lực tài nguyên thúc đẩy những hạng mục ưu tiên, và việc thu hút đầu tư là một trong những công tác trọng điểm. Bộ ngoại giao thông qua hàng loạt chiến lược mang tính quy hoạch, hỗ trợ nhân viên ngoại giao trong và ngoài nước nắm rõ ý tưởng chính sách thương mại quan trọng của chính phủ, cũng như động thái xu hướng thương mại quốc tế, tiến thêm một bước nâng cao chức năng thương mại chuyên nghiệp.
 
Bộ trưởng Ngoại giao Ngô Chiêu Nhiếp chỉ ra rằng, bước tiếp theo sẽ cho mời các chuyên gia học giả, các doanh nghiệp đến Bộ Ngoại giao mở các buổi hội thảo định kỳ, ông cũng đã ủy thác cho Viện nghiên cứu kinh tế Trung Hoa xuất bản báo động thái kinh tế định kỳ hai tháng một lần, tăng cường đẩy mạnh năng lực ngoại giao kinh tế cho các nhân viên ngoại giao trú tại các đại sứ quán nước ngoài, đồng thời gia nhập hạng mục tập trung thu hút doanh nghiệp đầu tư trong kế hoạch KPI vừa mới được thực hiện trở thành hạng mục để đánh giá.
 
Ông Ngô Chiêu Nhiếp nói:”chúng tôi cũng hy vọng có thể thông qua việc điều chỉnh chế độ đánh giá thành tích, chính là kế hoạch KPI, là kế hoạch do Trưởng thư ký Ủy ban an ninh Quốc gia ông Lý Đại Duy trước đây đề xuất phát động, chúng tôi dùng kế hoạch này để quản lý và thúc đẩy hiệu quả ngoại giao kinh tế tại các văn phòng đại diện của Đài Loan ở hải ngoại.”
 
Tường Vy

You may also like...