Bộ Lao Động : Hiện nay chưa nghĩ đến việc sửa đổi Luật lao động cơ bản

    Nghị đề chế độ mới về ngày nghỉ trong tuần vẫn đang được mọi người tranh luận, mấy ngày trước Bộ trưởng Bộ Lao động Lâm Mỹ Châu đã mở cuộc hội đàm với 7 đoàn thể công thương lớn, có phóng viên cho rằng, rất có thể Bộ trưởng Lâm Mỹ Châu sẽ sửa đổi luật lao động cơ bản, nhưng còn phải xem sự phản ứng của mọi người. Đối với nguồn tin này, ngày 14/4 thứ trưởng Bộ Lao động Lâm Tam Quý cho biết, hiện nay Bộ Lao động không nghĩ đến việc sửa đổi luật, công việc quan trọng nhất hiện nay đó là giúp đỡ mọi người hiểu rõ hơn về pháp lệnh qua đó sẽ làm tốt công tác điều chỉnh cho thích hợp.
 
    Thứ trưởng Lâm Tam Quý nói: “Không phải là không có pháp lệnh hành chính tương đương, mà chỉ do mọi người chưa hiểu rõ mà thôi. Cho nên điều đầu tiên là mọi người cần phải hiểu thật rõ có như vậy mới không gây nên sự hiểu lầm, thứ hai là sau khi hiểu rõ rồi, thì còn có những vấn đề về công tác điều chỉnh cho thích hợp hay không, đây là việc cần phải xử lý trong thời gian hướng dẫn phù đạo.”
 
    Ông Hồng Hiểu Côn, chủ tịch Hội nghiên cứu kiến thiết công thương cho rằng, muốn đáp ứng nhu cầu trong xã hội bắt buộc cần phải có một sự điều chỉnh sửa đổi luật. Đối với câu hỏi có nên hạn chế giờ tăng ca cho các ngành nghề hay không, ông biểu thị, điều này thì nên để cho bên chủ thuê và bên lao động tự thương thảo, không nên bị ràng buộc theo luật, đồng thời nhấn mạnh “lập pháp thì nên khoan dung, nhưng khi thi hành luật thì phải nghiêm khắc”.
 
Bích Ngân

You may also like...