Bộ Quốc phòng: ngày 13-4 Tổng thống sẽ thị sát và chỉ đạo hoạt động thao diễn hải quân

Theo thông báo về hoạt động bắn đạn được Ủy ban nông nghiệp Đài Loan và cơ quan tuần tra biển cho thấy, từ tuần trước quân đội Trung Hoa Dân Quốc đã bắt đầu tiến hành diễn tập tại vùng biển Đông Bắc Đài Loan, cũng tiến hành quản chế không phận và hải phận, tuần này từ diễn tập đã chuyển thành thao diễn chung của hải quân và không quân, có tin đồi sẽ mời Tổng thống Thái Anh Văn lên quân hạm hải quân tiến hành thị sát chỉ đạo, do Bộ Quốc phòng mãi không chịu công khai thời gian, khiến thông tin truyền thống nghi ngờ rằng ngày tới thị sát của Tổng thống Thái Anh thay đổi hết lần này đến lần khác,
 
Đối với việc, này, Bộ Quốc phòng cho biết, do tình hình an ninh quốc tế và khu vực có biến động, đồng thời, để tăng cường năng lực chuẩn bị chiến đầu và ứng biến nhanh của quân đội quốc gia, hôm nay chính thức tuyên bố, với tư cách là chỉ huy của 3 lực lượng chủ yếu của quân đội quốc gia, ngày 13-4 (Thứ 6), Tổng thống Thái Anh Văn sẽ tới  căn cứ hải quân tại Tô Áo, để thị sát và chỉ đạo quân đội quốc gia tiến hành phòng vệ và ứng biến nhanh tại các cảng quan trọng. Trong tương lai có khả năng cũng sẽ bố trí một loạt các hành trình kiểm tra, để Tổng thống Thái Anh Văn hiểu được tình hình chuẩn bị chiến đấu bảo vệ lãnh thổ của quân đội quốc gia.
Hải Ly

You may also like...