Cách nối file Excel, ghép nhiều file Excel, gộp nhiều Sheet thành 1 file

Là một thủ quỹ, kế toán hay là một nhân viên văn phòng thì việc tổng kết, thống kê các báo cáo của các ban bệ để đưa ra mức quyết toán phù hợp trong từng tháng, từng quý là một việc làm thường xuyên, và công việc này làm mất rất nhiều thời gian …

The post Cách nối file Excel, ghép nhiều file Excel, gộp nhiều Sheet thành 1 file appeared first on Blog chia sẻ kiến thức.

You may also like...