Cách tạo file Ghost chuẩn UEFI – GPT trên máy tính ảo chuẩn nhất

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn cách tạo bản ghost chuẩn UEFI – GPT từ bộ cài Windows nguyên gốc của Microsoft hoặc là từ bất kỳ bộ cài Windows nào mà bạn sưu tầm được trên mạng. Nhưng mình khuyến khích bạn nên sử dụng bản nguyên …

The post Cách tạo file Ghost chuẩn UEFI – GPT trên máy tính ảo chuẩn nhất appeared first on Blog chia sẻ kiến thức.

You may also like...