Cái bẫy quá khứ

Làm thế nào có thể xây dựng tương lai khi đôi chân vẫn còn bị kẹt trong cái bẫy quá khứ?
Làm thế nào có thể tạo ra được những thế hệ trẻ biết yêu nước thật sự dựa trên những phẩm chất và thành công hiện tại hơn là các cuộc ăn mày lịch sử?

Xin bạn xem tiếp bài Cái bẫy quá khứ tại Chân Trời Mới Media.

You may also like...