Cái chết Trần Đại Quang có dẫn đến ‘3 năm khủng hoảng một lần’?

Phạm Chí Dũng – VOA

Trần Đại Quang là biến cố chủ tịch nước đầu tiên chết khi đang đương chức trong lịch sử đảng Cộng sản Việt Nam.

Từ biến cố ‘Quang chết’…

‘Tổng bí thư kiêm chủ tịch nước’ là biến động chính trị xảy ra lần đầu tiên trong lịch sử đảng Cộng sản Việt Nam, khi người chết còn chưa đủ thời gian ‘mở cửa mả’ thì ghế trống đã được lấp đầy bởi người sống tổng bí thư.

Xin bạn xem tiếp bài Cái chết Trần Đại Quang có dẫn đến ‘3 năm khủng hoảng một lần’? tại Chân Trời Mới Media.

You may also like...