Cai nghiện hay lao tù?!

Những người nghiện ma túy tại Việt Nam được đưa vào những trại với mục đích được nói giúp cai nghiện. Tuy nhiên, cách hành xử của cán bộ và cơ sở hạ tầng kém cỏi khiến người trong cuộc thấy bị xem như tội phạm dẫn đến phản ứng mạnh.

Theo dõi YouTube: http://bit.ly/11PGb33
Facebook:http://on.fb.me/1vFY6qX
Twitter: https://twitter.com/DaiAChauTuDo
Googe+: http://bit.ly/1yNd1g7
Đài Á Châu Tự Do RFA: http://bit.ly/1uS5BJn

You may also like...