Category: Tin mung cho nguoi ngheo

Ung thư

GNsP (02.05.2017) – Tuần qua, mấy người bạn cũ thuở trung học gọi điện báo tin một anh đang bệnh nặng tại Bệnh Viện Ung...