Category: Viet Tan News

R.I.P Colonel!

Tân Phong Hôm 26.02.2018, một người Sài Gòn, một cựu quân nhân VNCH, một nhạc sĩ tài hoa đã qua đời: Đại tá Nguyễn Văn...

Ai chạy? Chạy ai?

Đỗ Đăng Liêu Ông Nguyễn Phú Trọng nói “Có hay không chạy chức chạy quyền, ai chạy – chạy ai phải làm rõ, vì cái...