Category: Video Chan Troi Moi

Phải lên tiếng

Hôm 28/6/2018, ACE dân chủ Vũng Tàu cùng thầy Thích Vĩnh Phước,anh Tuyen Huynh Tan, dân oan Ngọc Anh Trần Mới… Đến thăm hỏi, chia...