CCTT 15: Phụ nữ trong đấu tranh và đòn thù

Việt Nam là một quốc gia ở Đông Á, nơi chịu nhiều ảnh hưởng của tư tưởng Khổng giáo, tức vai trò của nam giới luôn được đề cao nhiều hơn. Nhưng trong cuộc đấu tranh đòi những quyền làm người căn bản hiện tại, người ta thấy sự hiện diện của rất đông phụ nữ như trong clip cho thấy một phần. Những người phụ nữ kiên cường này đã khiến nam giới phải ngã mũ kính phục.

Tuy nhiên, chế độ độc tài cộng sản không phân biệt nam nữ khi ra tay trấn áp, bạo hành. Và người phụ nữ đấu tranh nhiều khi còn chịu nhiều khổ nạn hơn nam giới trong bốn bức tường nhà giam, trong vòng kềm kẹp của quản giáo. Thế nhưng hầu hết phụ nữ đấu tranh đều vượt qua được những thử thách chết người trong ngục tù cộng sản để sống ngẩng cao đầu.

You may also like...