CCTT 22: TRÊN THUẬN Ý TRỜI, DƯỚI HỢP LÒNG DÂN?

Những gì lãnh đạo đảng CSVN không có, họ bù lại bằng băng rôn và những chiến dịch tuyên truyền bất chấp sự thật. Họ cũng không ngần ngại nhét chữ vào miệng dân, cho là dân đồng ý với những hành động khuất tất của họ như xây nhà hát giao hưởng trên nền đất cướp của dân Thủ Thiêm.

ĐCSVN vẫn giữ tư duy cũ của thời tiền Internet. Mấy ngày nay, một lần nữa dân cư mạng đã cho thấy sức mạnh của sự thật khi tận dụng khoảng không gian tương đối tự do để vạch trần và phản biện mạnh mẽ, triệt để những mưu mô đen tối đàng sau những chủ trương của đảng và quan chức.

Ai có thể truy cập vào mạng xã hội giờ đều thấy bộ mặt vô lương, tham lam và vô liêm sỉ của quan chức cộng sản.

You may also like...