CCTT 23: LÊ ĐÌNH LƯỢNG: ĐI TÙ VÌ YÊU NƯỚC VÀ ĐÒI CÔNG BẰNG XÃ HỘI

Kết quả phiên tòa phúc phẩm xử nhà hoạt động Lê Đình Lượng vừa qua hầu như không làm dư luận ngạc nhiên. Đây là một bản án vô cùng nặng nề với những lập luận hồ đồ, máy móc, khiên cưỡng. 20 năm tù giam và 5 năm quản chế giáng xuống người công dân phúc hậu, luôn lên tiếng vì bất công và đấu tranh để xã hội được tốt đẹp hơn.

Tuy nhiên điều làm bạo quyền run sợ và người dân mến phục ông Lượng là sự thản nhiên chấp nhận trả giá cho những hoạt động đòi công bằng xã hội bằng cách đi tù để mong đất nước được tư do dân chủ. Bản án 20 năm tù không làm ông Lượng chùn bước. Ông vẫn đang từng ngày từng giờ cống hiến cuộc đời ông cho đất nước và dân tộc.

You may also like...