CCTT 30: THẢM HỌA CỦA NGÀNH GIÁO DỤC VÀ BẤT TUÂN DÂN SỰ

Sau gần 44 năm thống nhất đất nước dưới chế độ độc tài cộng sản, Việt Nam ngày nay đã trở thành một quốc gia đầy thảm họa về mọi mặt. Bên cạnh thể xác, tinh thần người dân đã bị thui chột, tra tấn, hủy hoại đến mức báo động. Giáo dục, ngành quan trọng nhất trong xã hội cũng không nằm ngoài tầm tàn phá của chế độ.

Clip nêu ra những vấn nạn với nhiều hình ảnh thời sự liên quan, vẽ lên bức tranh u tối, ảm đạm của toàn thể dân tộc Việt Nam hôm nay. Tuy nhiên, tác giả thực hiện clip này cũng nêu ra giải pháp để hóa giải vấn nạn đang đè nặng lên cuộc đời của từng học sinh khi bước chân vào ngưỡng cửa học đường.

You may also like...