CCTT: Sự Kiện – NHẬN TIỀN ĐỂ ĐI BIỂU TÌNH?

Câu Chuyện Trong Tuần 07 – FB Việt Tân

NHẬN TIỀN ĐỂ ĐI BIỂU TÌNH?

Đối với chế độ độc tài cộng sản, ai không theo họ thì phải cam chịu kiếp sống im lặng, lầm lũi tuân theo mọi sự xếp đặt của họ. Nếu ai đó không chấp nhận hai tình huống này, lại còn dám lên tiếng cho sự thật, cho công bằng thì lập tức sẽ bị bộ máy tuyên truyền, trấn áp tìm cách nghiền nát như trong quá khứ. Như thế, tất cả những người không chấp nhận luật đặc khu cho phép Tàu vào chiếm nước ta hoặc luật an ninh mạng bịt miệng dân thì ĐCSVN sẽ tìm cách trấn áp. Một trong những thủ đoạn dơ bẩn của họ là sỉ nhục, lăng mạ lòng yêu nước của mọi người dân đang nỗ lực ngăn chặn việc Hán hóa Việt Nam.Người dân VN xuống đường trong 2 ngày 10 và 17 tháng Sáu và trong mấy năm qua thuần túy là vì lòng yêu nước chứ chẳng do ai xúi giục hay trả tiền gì cả!

You may also like...