Cháy rừng California khó khống chế, là trận cháy rừng lớn thứ 5 trong lịch sử tại California

Ngày 5/8 giờ tại Mỹ, quan chức Mỹ cho biết, trận cháy rừng khó khống chế tại bắc California đã thiêu rụi 68 hộ dân và hơn 10.000 người buộc phải di tản, đây là trận cháy rừng lớn thứ 5 trong lịch sử tại California.
 
Mendocino là 1 trong 17 nơi tại California đang bị nạn cháy rừng. Nhà Trắng cho biết, ngày 5/8 Tổng thống Trump tuyên bố California xảy ra “ Sự cố trọng đại khẩn cấp”, hạ lệnh cho chính phủ liên bang biên liệt kinh phí trợ giúp xây dựng lại những khu bị nạn cháy rừng thiêu hủy; và nội dung trợ giúp bao gồm cung cấp chỗ ở tạm thời và trợ cấp kinh phí, cung cấp ưu đải vay vốn cho những người chưa mua bảo hiểm tài sản, giúp đỡ cá nhân và doanh nghiệp khôi phục lại kế hoạch và sự nghiệp của mình.
 
Theo được biết, ngày 5/8 giờ địa phương, nhân viên PCCC đã khống được 41% đám cháy, nhà đương cuộc đã chuẩn bị cho 1 bộ phận người di tản trở về nhà.
 
Tố Kim

You may also like...