Chết khi còn đang sống

Đánh đổi môi trường để lấy kinh tế.

Thực hiện Video: Đỗ Cao Cường.
Nguồn: Fb. Đỗ Cao Cường

You may also like...