Chia tay với Kha Văn Triết, đảng Dân Tiến sẽ khởi động việc tuyển mộ ứng viên ra tranh cử tại thủ đô

Tình hình tranh cử thị trưởng thành phố Đài Bắc 2018 của đảng Dân Tiến đã được hé mở, theo đó xác nhận sẽ “khởi động tuyển mộ ứng viên ra tranh cử thị trưởng thành phố Đài Bắc”, được ví von là “cuộc chia tay” với Thị trưởng Đài Bắc Kha Văn Triết là ứng cử viên có tư cách không thuộc đảng phái nào.
 
Vào ngày 16-5 đảng Dân Tiến triệu tập cuộc họp, thảo luận về việc rốt cuộc sẽ tiếp tục nhường cho ông Kha Văn Triết không thuộc đảng phái nào tái tranh cử Thị trưởng thành phố Đài Bắc, hay do nội bộ đảng này đề cử ứng cử viên. Sau cuộc họp này người phát ngôn của đảng Dân Tiến Trịnh Vận Bằng truyền đạt lại kết luận của cuộc họp chỉ ra, đa phần các cán bộ cốt cán của đảng Dân Tiến khu vực Đài Bắc đều cho rằng đảng này nên tự đề cử, để Trung Ương và địa phương cùng đồng bộ điều hành chính quyền, thực tiễn hóa viễn cảnh điều hành chính sách của thủ đô. Vì vậy, Ban đối sách bầu cử của đảng Dân Tiến sẽ kiến nghị với Tổng thống Thái Anh Văn kiêm chủ tịch đảng Dân Tiến, khởi động trình tự tuyển mộ ứng cử viên tranh cử thị trưởng thành phố Đài Bắc, bắt đầu triển khai xem xét ứng cử viên.
Hải Ly

You may also like...