Chính trị và lòng heo

Fb. Từ Thức|

Chiều hôm qua, nói chuyện với H, một thanh niên trẻ tuổi từ VN qua Pháp tu nghiệp.
H là sản phẩm của giáo dục ”xã hội chủ nghĩa”, từ nhỏ tới lớn, nhưng cũng quan tâm tới “chính trị”, nhất là từ ngày ở trong nước “đi đâu cũng thấy Tàu”.

H nói “thỉnh thoảng có đọc bài của chú, muốn gặp để trao đổi ”.

Xin bạn xem tiếp bài Chính trị và lòng heo tại Chân Trời Mới Media.

You may also like...