Cho thuê đặc khu là một âm mưu có tính toán với Trung Quốc từ nhiều năm nay

Câu Chuyện Trong Tuân 05
Ngày 17 tháng 6, 2018

Việc cho thuê Đặc Khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc, dư luận cho đây là một sự tính toán có kế hoạch của TQ từ nhiều năm trước, họ đã ký kết một số hiệp ước mà người dân không hề được biết nội dung là gì.

Nếu chúng ta để ý những diễn biến liên quan đến nó, chúng ta sẽ thấy rõ có sự tung hứng nhịp nhàng với nhau giữa những người lãnh đạo đảng, Quốc Hội và truyền thông báo chí, chúng ta sẽ thấy nó nối kết thành một xâu chuỗi hoàn hảo.

Mới đây, cộng đồng mạng còn khám phá tờ báo Xinhuanet của Tàu cộng đăng ngày 9/12/2016, nói rõ Việt Nam đã đồng ý lập Đặc Khu Kinh Tế từ những ngày đó.

Mọi việc mua-bán chỉ có lãnh đạo ĐCSVN và TQ biết mà thôi, cho mãi đến bây giờ người VN chúng ta mới được biết đến. Một điều không thể chấp nhận được

You may also like...