Chủ tịch Viện Nghiên cứu Kinh tế Trung Hoa Hồ Thắng Chính ngày 10/7 từ trần, thọ 78 tuổi

Chủ tịch Viện Nghiên cứu Kinh tế Trung Hoa, kiêm Viện sĩ Viện Nghiên cứu Trung ương ông Hồ Thắng Chính đã qua đời vào ngày 10/7 do bệnh nặng. Ngày 11/7 Văn phòng Phủ Tổng thống cho biết, Tổng thống Thái Anh Văn biểu đạt thành kính phân ưu cùng gia đình ông Hồ Thắng Chính, bà lấy làm thương tiếc, cho rằng đây là một mất mát to lớn đối với Quốc gia, bà đích thân gọi điện thăm hỏi phu nhân ông Hồ Thắng Chính, hy vọng gia đình sớm vượt qua nỗi buồn này. 
 
Phủ Tổng thống chỉ ra rằng, ông Hồ Thắng Chính là một học giả kinh tế nổi tiếng quốc tế, năm 1990 trở về Đài Loan phục vụ cho đất nước, trong nhiều năm qua luôn làm tốt nhiệm vụ Trưởng Sở nghiên cứu Kinh tế học Viện nghiên cứu Trung ương, Chủ nhiệm Ủy viên Ủy ban Xây dựng Kinh tế Viện Hành chính, Chủ nhiệm Ủy viên Ủy ban Quản lý Giám sát Tài chính, ông đã có những đóng góp to lớn cho sự phát triển kinh tế Đài Loan. 
 
Ông Hồ Thắng Chính quê quán Huyện Nghi Lan, năm 1962 tốt nghiệp khoa Kinh tế Đại học Quốc lập Đài Loan, năm 1970 nhận học vị Tiến sĩ khoa Kinh tế Đại học Rochester NewYork Mỹ, nổi tiếng khắp giới học giả kinh tế trong và ngoài nước. Chuyên môn chính của ông bao gồm kinh tế học tổng quát, kinh tế học công cộng, và lý thuyết tăng trưởng kinh tế v,v.
 
Tường Vy 
 

You may also like...