Chứng rụng tóc (VOA)

Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa.

Tại sao chúng ta bị rụng tóc? Khắc phục bằng cách nào? Mời quý vị cùng tìm hiểu với bác sĩ Nguyễn Ý Đức.

You may also like...