Chuyện bầu cử ở Đức

Việc nước Đức bầu cử vào ngày 24.9 tới chắc các bạn biết cả. Dự đoán khả năng Merkel thắng tới 80% làm cho dân Đức vừa mừng vừa lo. Bọn lười động não thì mừng vì chẳng phải cân nhắc giữa Merkel với Schulz làm gì (Martin Schulz, chủ tịch đảng xã hội thiên […]

Bài Chuyện bầu cử ở Đức đến từ Chân Trời Mới Media. Xin hãy ghi danh với Chân Trời Mới Media để nhận bài trong hộp thư hàng ngày.

You may also like...