Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chính phủ liên bang bị đóng cửa một phần?

CNN – Viễn ảnh một phần của chính phủ liên bang sẽ bị đóng cửa sau ngày 21 tháng 12 đã lộ rõ khi TT Trump và các lãnh đạo Dân Chủ của Quốc Hội bị kẹt cứng trong một tranh cãi về an ninh biên giới và chuyện bức tường, mà không hề có giải pháp dung hòa nào được đề nghị.

Một số cơ quan quan trọng của chính phủ liên bang sẽ cạn tiền chưa đầy 2 tuần nữa, dù vẫn còn thời gian để tránh một vụ đóng cửa một phần, cả hai bên có vẻ vẫn chưa sẵn sàng nhượng bộ nhau đề tìm ra một giải pháp tránh tình trạng đóng cửa này.

TT Trump đòi cho đuợc phải có ngân khoản 5 tỉ đô la cho bức tường biên giới nhưng phía Dân Chủ nhất mực từ chối.

Nếu chuyện đóng cửa chính phủ một phần xảy ra, phạm vi của vụ này cũng không rộng lớn lắm, vì Quốc Hội đã đồng ý chuẩn thuận cho ngân sách của khoảng 75% các bộ và cơ quan cho đến tháng 9 năm 2019, kể cả các Bộ Quốc Phòng, Bộ Y Tế và Bộ Lao Động.

Nhưng dù vậy, vẫn còn một số cơ quan chủ chốt sẽ bị ảnh hưởng vì ngân khoản dành cho các cơ quan này chưa có, đó là các Bộ An Ninh Nội Địa, Bộ Tư Pháp, Bộ Nội Vụ, Bộ Ngoại Giao, Bộ Phát Triển Gia Cư, cùng một số cơ quan liên bang khác.

Các quan sát viên nhận định là rất khó thẩm định là nếu một vụ đóng cửa chính phủ một phần xảy ra thì ảnh hưởng sẽ ra sao và hậu quả lên việc điều hành chính phủ ra sao.

Theo số liệu thì nếu tình trạng đóng cửa xảy ra, sẽ có 420,000 nhân viên liên bang sẽ phải tiếp tục làm việc mà không có lương, kể cả khoảng 41,000 nhân viên cảnh sát liên bang và nhân viên tòa án cũng bị ảnh hưởng như thế. Các cơ quan như NASA, Quản Lý Công Viên Quốc Gia và Bộ Gia Cư cũng bị ảnh hưởng.

Điều đặc biệt là văn phòng điều tra của Robert Mueller vẫn tiếp tục làm việc ngay cả khi chính phủ đóng cửa một phần

Văn phòng của Mueller “được tài trợ vô thời hạn và sẽ không bị ảnh hưởng trong trường hợp ngừng hoạt động”, một phát ngôn nhân của Bộ Tư pháp nói với CNN. 

Đào Nguyên

The post Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chính phủ liên bang bị đóng cửa một phần? appeared first on Nhật Báo Calitoday.

You may also like...