Có 22 cơ quan và chương trình bị cắt giảm trong dự thảo ngân sách của TT Trump

 

The Hill – Hôm thứ hai 12/2 TT Trump đã trình bày dự thảo ngân sách của chính phủ cho năm tài khóa 2019, trong đó có nhiều cắt giảm cho các chương trình của liên bang nhằm làm giảm số thâm thủng ngân sách lên đến 3 ngàn tỉ đô la trong 10 năm tới.

Sau đây là danh sách 22 cơ quan sẽ bị cắt giảm ngân sách:

1.The McGovern-Dole International Food for Education: chuyên cung cấp tài chính nhằm trợ giúp lương thực cho trường học ở ngoại quốc.

2.The Rural Business and Cooperative Sevice: cung cấp tiền cho vay, học bổng giúp các cộng đồng vùng thôn dã.

3.The Economic Development Administration: cung cấp học bổng liên bang cho các cộng đồng trong chương trình phát triển kinh tế.

4. The Manufacturig Extension Partnership: cung cấp dịch vụ cố vấn cho các công ty nhỏ và và vừa.

5.21 st Century Community Learning Centers: chuyến giúp các chương trình sau giờ học và các chương trình học hè.

6.GEAR UP: chương trình giáo dục cung cấp học bổng cho các sinh viên nghèo chuẩn bị vào đại học.

TT Trump. Photo Credit: The Hill

7.The Agency for Healthcare Research and Quality: có nhiệm vụ nghiên cứu giúp tăng cường tính hiệu quả của dịch vụ y tế.

8.The Advanced Research Projects Agency: cung cấp hổ trợ cho các chương trình của Bộ Năng Lượng.

9.The National Wildlife Refuge Fund: bù trừ cho các cộng đồng vì mất nguồn thu thuế do liên bang trưng thu đất đai của họ.

10.The Global Climate Change Initiative: chương trình phản ảnh chuyện chính phủ Trump rút lui khỏi Hiệp ước Khí hậu Paris.

11.The NASA Office of Education: cung cấp học bổng cho các đại học, các bảo tàng và trung 6âm khoa học có liên quan đến NASA

12.The Chemical Safety Board: có nhiệm vụ khảo sát các tai nạn xảy ra tại các nhà máy hóa chất.

13.The Corporation of National and Community Service: cung cấp ngân sách cho chuyện hổ trợ tình nguyện trong cộng đồng.

14.The Corporation for Public Broadcasting: hổ trợ kinh phí cho TV và đài radio công cộng như PBS và NPR.

15.The Institute of Museum and Library Services: hổ trợ kinh phí cho thư viện và bảo tàng.

16.The Legal Service Corporation: cơ quan bất vụ lợi giúp đỡ các gia đình có lợi tức thấp về cố vấn pháp luật.

17.The National Endowment for The Arts: hổ trợ học bổng cho các nghệ sĩ Hoa Kỳ.

18.The National Endowment for the Humanities: hổ trợ học bổng cho các học giả Mỹ chuyên nghiên cứu về các dịch vụ nhân đạo.

19.The Neighborhood Reinvestment Corporation: hổ trợ phát triên cộng đồng trên toàn quốc.

20.The Denali Commission, the Delta Regional Authority and the Northern Border Regional Commission: hổ trợ xây dựng hạ tầng và phát triển kinh tế cho những vùng đặc biệt.

21.The Us Trade and Development Agency: hổ trợ dụng cụ và dịch vụ cho các chương trình của ngoại quốc.

22.The Woodrow Wilson International Center for Scholars: một tổ chức phát triền ý tưởng về các chủ trương quốc tế.

Trường Giang

The post Có 22 cơ quan và chương trình bị cắt giảm trong dự thảo ngân sách của TT Trump appeared first on Nhật Báo Calitoday.

You may also like...