Cố vấn TT Trump cho rằng Không có giải pháp quân sự về Bắc Hàn

Cố vấn cao cấp và cũng là trưởng chiến lược gia của Tổng Thống Mỹ mới đây có những phát biểu ngược lại với tổng thống, khi nói rằng không thể dùng giải pháp quân sự để đối phó với mối đe dọa từ võ khí nguyên tử của Bắc Hàn.

The post Cố vấn TT Trump cho rằng Không có giải pháp quân sự về Bắc Hàn appeared first on Nguoi Viet Online.

You may also like...