Công nhân nước ngoài làm việc tại Nhật Bản đã vượt con số một triệu người

Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Nhật Bản cho biết số lượng công nhân quốc tịch Trung Quốc đứng đầu danh sách lao động nước ngoài là 345.000 người tăng 6.9 phần trăm chiếm gần một phần ba tổng số.

Công nhân Việt Nam đứng thứ hai gồm 172.000 người vượt lên 56,4 phần trăm và tiếp theo là người Philippines gồm 128.000 người, tăng 19,7 phần trăm trong năm nay.

Bộ này cũng cho biết lao động nước ngoài phần lớn là sinh viên và công nhân có tay nghề cao.

Hiến pháp Nhật rất khắc khe với vấn đề công nhân nước ngoài làm việc tại Nhật, tuy nhiên trong những năm gần đây do dân chúng Nhật ngày càng lão hóa nhiều hơn vấn đề nhập khẩu công nhân trở nên cấp bách và khó khăn cho chính phủ Nhật Bản rất nhiều.

Chính phủ hiện nay đã quyết định cho phép người lao động nước ngoài ở lại năm năm thay vì ba năm như trước đây.

You may also like...