Cục Du lịch Đài Loan cùng doanh nghiệp thúc đẩy nhà trọ hợp pháp.

Cục Du lịch Đài Loan cho biết, hiện nay trên toàn Đài Loan có 8000 nhà trọ, trong đó có 10% nhà trọ kinh doanh bất hợp pháp. Nhằm bảo vệ các nhà trọ hợp pháp, cục Du lịch Đài Loan hy vọng cùng với các chủ kinh doanh nhà trọ say “ No” với các nhà trọ bất hợp pháp và say “ Yes” với các nhà trọ hợp pháp. Trưởng cục Du lịch Đài Loan ông Châu Vĩnh Huy nói:
12-08
“ Chúng ta vốn phải nó không với các nhà trọ kinh doanh bất hợp pháp và nói “ Yes” với các nhà trọ hợp pháp. Nhà trọ, khách sạn và 1 ngành rất quan trọng trong hoạt động kinh doanh du lịch của chúng ta, ngành này có rất nhiều sàn tiếp thị. Chúng tôi hy vọng thông qua các sàn gaio dịch điện tử này có thể thúc đẩy các nhà trọ hợp pháp; còn các nhà trọ không hợp pháp hay không an toàn thì chúng ta nên nói “ Không” với họ cho dù bạn đứng trên cương vị giám sát như cục Du lịch chúng tôi hay cương vị là du khách.”
 
Theo được biết, doanh thu của những nhà trọ bất hợp pháp tại Đài Loan đạt 30 tỷ Đài tệ/ năm, chỉ tính thuế doanh nghiệp thôi thì nhà nước thất thu 1,5 tỷ, còn chưa nói đến sự không an toàn về kiến trúc, phòng cháy, vệ sinh công cộng. Do đó cục Du lịch kêu gọp dân chúng khi đặt phòng nên lên mạng xem danh sách các nhà trọ hợp pháp để chọn lựa nhằm đảm bảo lợi ích của mình.
 
Tố Kim.

You may also like...