Cuộc sống trong những chung cư cũ nát Sài Gòn

Nhiều chung cư xây dựng trước năm 1975 đã hư nát có nguy cơ sập đổ nhưng cư dân vẫn trụ lại chờ những giải pháp di dời hợp lý.

Người Việt TV (c) 2017 – http://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com

You may also like...