Cướp ơi ! Xin đừng giết hiệp sĩ

Blogger Người Buôn Gió|

Một vụ trộm xảy ra, người suýt bị mất trộm là một phóng viên, một người quay phim…đại loại anh ta làm cho báo chí, truyền hình. Đồ vật mà anh ta bị mất là chiếc xe SH.

Xe SH là chiếc xe khá nhiều tiền so với mức lương của một bộ trưởng, nhưng ở Việt Nam người ta không sống bằng đồng lương, người ta sống bằng nhiều nghề khác nhau như ăn cướp, trộm cắp.

Xin bạn xem tiếp bài Cướp ơi ! Xin đừng giết hiệp sĩ tại Chân Trời Mới Media.

You may also like...