Dự án "Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai" sẽ hoàn thành vào năm 2020

Trong cuộc Hội thảo về mô hình và phần mềm vận hành hệ thống thông tin đất đai quốc gia được tổ chức tuần trước tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết người dân cũng có thể truy cập cơ sở dữ liệu này.

Việc “số hóa” cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia cho thấy nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong thời đại kỹ thuật số. Cơ sở dữ liệu đất đai không chỉ là nơi lưu trữ thông tin mà còn là công cụ quan trọng để Nhà nước quản lý đất đai, đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin cũng như chính sách đất đai của tất cả các tổ chức, doanh nghiệp và người dân một cách công khai, minh bạch và thuận tiện nhất, do đó cơ sở dữ liệu đất đai đã được Chính phủ lựa chọn là một trong năm cơ sở dữ liệu quốc gia.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định Chính phủ coi quản lý đất đai và tài nguyên đất đai là nguồn lực quan trọng để phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội.

Cơ sở dữ liệu đất đai cũng đảm bảo cho các cải cách cũng như thủ tục hành chính của các bộ, ngành sẽ được tiến hành đồng bộ với nhau.

Theo lộ trình hiện nay thì mô hình và hệ thống thông tin đất đai quốc gia sẽ hoàn thành trong năm 2020, nhưng đang được Bộ chỉ đạo hoàn thành sớm hơn.

Bộ trưởng Hà cho biết, để đẩy nhanh quá trình này thì ngoài đầu tư của nhà nước, các nguồn lực ngoài xã hội, bao gồm cả các công ty công nghệ trong nước và nước ngoài làm việc trong lĩnh vực dịch vụ và hạ tầng công nghệ thông tin sẽ được huy động dưới nhiều hình thức khác nhau nhằm mục đích “xã hội hoá một cách hiệu quả các thông tin về đất đai do Nhà nước quản lý và cung cấp dịch vụ.”

Ông Đào Trung Chính, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai cho biết Chính phủ đã ban hành một số khung pháp lý, cung cấp chi tiết về việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia và hệ thống thông tin đất đai.

Ngoài ra, Bộ đang trình Chính phủ xem xét lại hai nghị định về giao dịch điện tử về đất đai và các quy định về xây dựng, vận hành và sử dụng hệ thống thông tin đất đai cũng như các thông tư kèm theo để giúp làm rõ các nghị định.

Cũng theo ông Chính, việc triển khai hệ thống thông tin đất đai phải đồng bộ trên 63 tỉnh thành của cả nước.

You may also like...