Đại sứ Việt Nam chỉ được 5 phiếu khi bầu lãnh đạo UNESCO

Theo tin của AFP, sau hai vòng bầu cử vào chức tổng giám đốc Tổ Chức Giáo Dục, Khoa Học và Văn Hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) ngày 9 và 10 Tháng Mười, ứng cử viên Phạm Sanh Châu của Việt Nam chỉ được 5/58 phiếu bầu.

Người Việt TV (c) 2017 – http://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com

You may also like...