Đại sứ VN lạc quan về Chính sách châu Á của ông Trump

Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh nói ‘Châu Á tiếp tục đóng vai trò quan trọng đối với Hoa Kỳ và muốn Hoa Kỳ hiện diện trong khu vực’

You may also like...