Dân chúng chẳng có gì đáng giá

Fb. Luân Lê|

Trung Quốc, ở đây được hiểu là chính quyền toàn trị Trung Quốc, do Đảng cộng sản lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện, như lời nói đầu Hiến pháp của nước này đã ấn định vị thế tối cao và riêng biệt cho tổ chức nắm quyền vô song đó.

Và như vậy, trong lịch sử, với chiến thuật “biển người”, tức dùng số lượng đông đảo để chiến đấu với đối phương, chính quyền Trung Quốc luôn sẵn sàng hy sinh vô số mạng người chỉ nhằm một mục đích duy nhất là để đạt được kết quả đã được hoạch định trước đó theo mệnh lệnh của những kẻ đứng đầu có quyền bính.

Xin bạn xem tiếp bài Dân chúng chẳng có gì đáng giá tại Chân Trời Mới Media.

You may also like...