Đảng Quốc Dân vẫn bất mãn về Hội xúc tiến chuyển đổi cơ cấu chính nghĩa, thủ tướng Lại Thanh Đức không thể tiến hành báo cáo

    Ngày 28/9 Viện Lập pháp tổ chức hội nghị, đồng thời lên lịch trình cho mời thủ tướng Lại Thanh Đức dẫn đầu các Bộ trưởng đến Viện Lập pháp báo cáo thi chính và tiếp nhận chất vấn của các uỷ viên. Tuy nhiên Đảng bộ Đảng Quốc dân do bất mãn về vấn đề Hội xúc tiến chuyển đổi cơ cấu chính nghĩa chưa tiến hành bất cứ một mức phạt nào đối với bản báo cáo điều tra sự kiện Trương Thiên Khâm, cho nên vào sáng sớm ngày 28/9 toàn bộ các uỷ viên Đảng Quốc Dân đã đến hội trường chiếm lấy bục phát biểu, bên trong hội trường cũng treo đầy các biểu ngữ như “Giải thể Hội xúc tiến chuyển đổi cơ cấu, giải thể Đông xưởng”, “Xử phạt nhóm người Trương Thiên Khâm”, “Không xử phạt thì không có chính nghĩa”, “Cho bên ngoài điều tra, lập báo cáo chuyên án”… đồng thời không cho thủ tướng Lại Thanh Đức lên bục báo cáo thi chính.
 
    Trưởng thư ký Đảng Quốc Dân Tăng Minh Tông cho biết, Hội xúc tiến chuyển đổi cơ cấu chính nghĩa quyết định không xử phạt các nhân viên có liên quan, chứng tỏ hoàn toàn không có sự phản tỉnh, Đảng Quốc Dân yêu cầu mở rộng cho bên ngoài bắt tay vào điều tra, đợi đến khi có kết quả, lúc ấy đại diện của Viện Hành chính và Hội xúc tiến chuyển đổi cơ cấu chính nghĩa tiến hành báo cáo chuyên án tại Viện Lập pháp.
 
    Ông Tăng Minh Tông nói: “Đứng trước một vụ bê bối chính trị nghiêm trọng như vậy, yêu cầu của Đảng Quốc Dân là rất đơn giản, thứ nhất cho bên ngoài bắt tay vào điều tra, sau khi sự thật được trình bày trước mọi người, có thể tiến hành các bước kiểm điểm như vậy Hội xúc tiến chuyển đổi cơ cấu chính nghĩa mới khôi phục lại lòng tin của xã hội.”
 
    Mặc dù thủ tướng Lại Thanh Đức đến Viện Lập pháp rất sớm, tuy nhiên vẫn không thể tiến hành báo cáo thi chính, các quan chức khác cũng chỉ có thể chờ đợi và chờ đợi, Đảng Dân Tiến cũng không có bất cứ một động tịnh gì, nhằm hạn chế xảy ra xung đột, chỉ lên tiếng kêu gọi Đảng Quốc Dân không nên liên tục thay đổi các yêu cầu, nên tiến hành thảo luận trước, nên dựa theo luật hành chính, để nghị sự trì trệ như vậy không phải là phúc lợi của toàn dân.
 
Bích Ngân

You may also like...