Danh sách quý vị ân nhân đóng góp cho chương trình: “Tri Ân TPB – VNCH” tháng 4/2017

Danh sách quý vị ân nhân đóng góp cho chương trình: “Tri Ân TPB – VNCH” tháng 4/2017

(Danh sách được lập từ ngày 1 đến 28/4/2017)

1. Ông bà Vũ Toản, Mỹ
2. Phùng Khánh Ngọc, Mỹ
3. Joseph Nguyễn Văn Diễm
4. Ông Nguyễn Văn Minh, Mỹ
5. Nguyễn Đức Thanh
6. Nguyễn Quang Ca
7. Chị Vũ thị Kim Thư
8. Chị Hồng
9. Kiều Văn Thịnh
10. Khải + Luận + Thông
11. Bà Nguyễn thị Ngọc Dân
12. Dương văn Hùng
13. Lan Nguyễn
14. Chị An, Biên Hòa
15. NGOC THI NGUYEN
16. KHANG TRAN
17. Sacramento, Mỹ (qua cha Thuận)
18. Cô Hà Thiên (qua cha Uy)
19. Cô Báu (qua cha Uy)
20. Đào văm Đức
21. Chị Tú + Minh
22. Allen + Minh Tran
23. Lợi Phạm
24. Bs Đinh Văn Hương
25. Hoa Nguyễn
26. Cô Ý
27. Bạch Trường Xuân, Đức
28. Trịnh Ngọc Uyên
29. Vũ Nguyên Hồng Tuấn và các bạn (Mỹ)
30. Lê Thị Ngọc Ấn
31. Hồ thị Ngân
32. Một Sư Cô
33. Gioan Bosco Đào Hữu Trung
34. James Nguyen
35. Ông bà Hùng Minh, Pháp
36. 8 vị ẩn danh khác

Văn phòng CLHB thuộc DCCT Sài Gòn
Lm. Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT
Đt: 0932.008.601

You may also like...